Si të konfiguroj emrin e rrjetit wireless dhe fjalëkalimin e tij?

-Si fillim, lidhni modemin nëpërmjet kabullit ethernet me kompjuterin tuaj personal
-Më pas hyni lokalisht në modem duke hapur shfeltuesin web (browser: Chrome, Explorer, Mozilla) dhe duke shtypur IP Address: 192.168.1.1 ose 192.168.0.1
User:admin
Password :admin ose admin1234
-Në menunë Wireless vendosni emrin e dëshiruar të Network Name (SSID) sipas dëshirës.
-Vendosni fjalëkalimin në WPA Pre-Shared Key
-Klikoni “Save”
Sapo keni konfiguruar emrin e rrjetit wireless dhe fjalëkalimin e tij.