Si mund të konfiguroj kartën e rrjetit në kompjuterin tim për tu lidhur me modemin kabllor?

Për të konfiguruar kartën e rrjetit në mënyrë që të lidheni me modemin kabllor, shkoni te karta juaj e rrjetit:
-Start-Control Panel-Network and Sharing Center-Local Area Connections
-Klikoni me të djathtëne mouse-it dhe zgjidhni Properties
-Në tabelën që do të shfaqet , zgjidhni- Internet Protocol(TCP-IPV4)- Properties.
-Në tabelë Properties zgjidhni opsionin- Obtain an IP Automatically
-Klikoni Ok
Sapo keni konfiguruar kartën tuaj të rrjetit për me modemin kabllor.