Kush jemi

2sc Internet esht nje kompani e krijuar ne gusht te vitit 2009 , me nje staf te kompletuar , te zgjedhur ne
fushat e ndryshme te elektronikes dhe informatikes .Pune e palodhshme me korrektesi e pergjegjesi , koherente
me evolimin ne kohe te gjith games se fushes se teknologjise dhe informacionit.Jemi rritur gradualisht te ndihmuar
nga njohurite baze e te thelluar teorike te teksteve shkencore si dhe me nje praktike gati 10-vjecare ne gati te
gjitha fushat elektronike.